Sinds begin februari 2021 gelden nieuwe maatregelen voor het beoefenen van sport in clubverband. Ook Atlemo zal deze nieuwe regels toepassen. Deze gaan in vanaf 1 februari 2021. Concreet betekent dit het volgende:

 • Voor kinderen tot en met 12 jaar (°2008):
  • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Trainers worden niet meegerekend.
  • Elk kind kiest voor 1 buitenschoolse activiteit.
 • Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):
  • Outdoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Trainers worden niet meegerekend.
  • Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
  • Elk kind kiest voor 1 buitenschoolse activiteit.
 • Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd. Outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen en mét 1,5m afstand is toegestaan. Sportbegeleiders worden wel meegerekend in dat maximum van 4 personen.

De trainingsdagen en -uren blijven voorlopig dezelfde als voorheen. Jullie zijn dus nog steeds welkom om in veilige omstandigheden te komen sporten!