In Brussel werden extra maatregelen genomen om het Corona virus te bestrijden. Dit heeft ook impact op onze club. Zo kunnen we de komende 3 weken (tot zeker 19 november) geen trainingen meer organiseren voor jongeren > 12 jaar. Ook Atlemo Joggers kan de komende 3 weken helaas niet doorgaan. Zie ook “De provinciale crisiscel neemt bijkomende maatregelen om de stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest af te remmen” op de site van Rudi Vervoort.


Jusqu’au 19 novembre:
À Bruxelles, des mesures supplémentaires ont été prises pour lutter contre le coronavirus. Cela a aussi un impact sur notre club. Nous ne serons pas en mesure d’organiser des cours de formation pour les jeunes de plus de 12 ans dans les 3 prochaines semaines. Atemo Joggers ne peut pas continuer les 3 semaines. “La Cellule de Crise provinciale décide de mesures supplémentaires pour la Région bruxelloise” sur le site de Rudi Vervoort.