Word Lid!

Inschrijvingen seizoen 2022-2023

Door de COVID19 maatregelen zal er dit jaar geen inschrijvingsdag gehouden worden. In plaats daarvan gaat de inschrijving als volgt verlopen.

 1. Vul het onderstaande formulier in.
 2. Schrijf het correcte bedrag over naar de rekening van Atlemo.
 3. Wij nodigen u uit op de piste om de aanvraag te ondertekenen. U brengt een betalingsbewijs van de overschrijving mee.

Inschrijvingsformulier

We vragen u om het onderstaande formulier in te vullen per in te schrijven atleet. Atleten die afgelopen seizoen reeds lid waren van Atlemo, vullen de verkorte versie van het formulier invullen.

Prijzen

Na het invullen van het inschrijvingsformulier maakt u een overschrijving van het gepaste bedrag naar rekeningnummer BE47 7310 1008 8880. Gebruik als mededeling: Inschrijving 2022-2023: Naam, Voornaam.

De volgende prijsindeling is geldig voor het seizoen 2022-2023.

 • Kangoeroes (2017, 2016). €90 per jaar
 • Benjamins (2015, 2014). €90 per jaar (+€20 in geval van eerste inschrijving)
 • Pupillen (2013, 2012). €90 per jaar (+€20 in geval van eerste inschrijving)
 • Miniemen (2011, 2010). €90 per jaar (+€20 in geval van eerste inschrijving)
 • Kadetten (2009, 2008). €120 per jaar (+€20 in geval van eerste inschrijving)
 • Scholieren (2007, 2006). €120 per jaar (+€20 in geval van eerste inschrijving)
 • Junioren (2005, 2004). €120 per jaar (+€20 in geval van eerste inschrijving)
 • Senioren (2003 en vroeger) competitief. €120 per jaar (+€20 in geval van eerste inschrijving)
 • Masters (vanaf 35e verjaardag) competitief. €120 per jaar (+€20 in geval van eerste inschrijving)
 • Recreanten (2003 en vroeger, niet competitief). €100 per jaar
 • G-atleten. €50 per jaar

Korting en mutualiteit

Omnio statuut (-€20) OF 2e/3e kind van hetzelfde gezien (-€10 per kind).

U krijgt een ingevuld formulier voor gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit. Breng best zelf uw formulier van uw mutualiteit mee.

Uitnodiging tot ondertekenen

De eigenlijke aanvraag moet nog ondertekend worden om geldig te zijn. Hiervoor zal u een e-mail ontvangen op het e-mailadres dat u in het formulier invulde. In de e-mail zullen we u een datum en tijd voorstellen waarop u op de piste (Mahatma Gandhilaan 5, 1080 Molenbeek) kan langskomen om de aanvraag te ondertekenen.

Breng een betalingsbewijs mee!

De locatie van de ingang naar de piste. © OpenStreetMap contributors

Traduction par DeepL Translator.

Inscriptions saison 2022-2023

En raison des mesures COVID19, il n’y aura pas de journée d’enregistrement cette année. L’enregistrement se déroulera plutôt comme suit.

 1. Remplissez le formulaire ci-dessous.
 2. Virez le montant correct sur le compte d’Atlemo.
 3. Nous vous invitons sur la voie à signer la demande. Vous devez apporter la preuve du paiement du transfert.

Formulaire d’inscription

Nous vous demandons de remplir le formulaire ci-dessous par athlète pour vous inscrire. Les athlètes qui étaient déjà membres de l’Atlemo la saison dernière, veuillez remplir la version abrégée du formulaire.

Prix

Après avoir rempli le formulaire d’inscription, effectuez un virement du montant approprié sur le compte numéro BE47 7310 1008 8880. A utiliser comme communication: Inschrijving 2022-2023: Nom, Prénom.

La classification des prix suivante est valable pour la saison 2021-2022.

 • Kangourous (2017, 2016). 90 euros par an
 • Benjamins (2015, 2014). 90 euros par an (+20 euros en cas de première inscription)
 • Pupilles (2013, 2012). 90 euros par an (+20 euros en cas de première inscription)
 • Minimes (2011, 2010). 90 euros par an (+20 euros en cas de première inscription)
 • Cadets (2009, 2008). 120 euros par an (+20 euros en cas de première inscription)
 • Scolaires (2007, 2006). 120 euros par an (+20 euros en cas de première inscription)
 • Juniors (2005, 2004). 120 euros par an (+20 euros en cas de première inscription)
 • Seniors (2003 et avant) compétitifs. 120 euros par an (+20 euros en cas de première inscription)
 • Masters (à partir de 35 ans) compétitifs. 120 € par an (+20 € en cas de première inscription)
 • Recréants (2003 et avant, non compétitifs). 100 euros par an
 • G-athlètes. 50 euros par an

Rabais et mutuelle

Statut omnio (-20€) OU 2ème/3ème enfant de même vue (-10€ par enfant).

Vous recevrez un formulaire de remboursement partiel par la mutuelle dûment rempli. Il est préférable d’apporter vous-même votre formulaire de mutuelle.

Invitation à la signature

L’inscription doit encore être signée pour être valable. À cette fin, vous recevrez un courrier électronique à l’adresse électronique que vous avez indiquée dans le formulaire. Dans le courriel, nous vous proposerons une date et une heure auxquelles vous pourrez vous rendre sur la piste (Mahatma Gandhilaan 5, 1080 Molenbeek) pour signer l’inscription.

Apportez une preuve de paiement !