G-Sport

In juni 2020 startte Atlemo in samenwerking met enkele partners een afdeling G-sport: atletiek aan personen met een beperking. Officieel heet deze categorie ‘Atleten met een Handicap’ (AMH) zoals de Vlaamse Atletiekliga het definieert.

Elke maandag traint deze groep op de Sippelbergpiste van 10u30 tot 11u30 onder begeleiding van een enthousiaste, ervaren en gediplomeerde trainer. Voorlopig is deze werking ‘exclusief’. De trainingen vinden op een ander tijdstip plaats dan onze reguliere trainingen. Het doel is op termijn om deze G-atleten ook kennis te laten maken met onze reguliere werking en meer ‘inclusief’ te gaan werken.

De doelgroep vormt in eerste instantie personen met een verstandelijke handicap en personen met een psychische kwetsbaarheid.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met ‘Les Gazelles de Bruxelles’, vzw Zonnelied en vzw De Boei. Onze G-werking kwam wordt eveneens ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In geval van interesse neem zeker contact op met ons via info@atlemo.be. Van harte welkom om aan te sluiten bij deze enthousiaste groep!

Gemotiveerde atleten en begeleiding!